(SPORT)BLESSUREPREVENTIE

Blessurepreventie is veel omvattend. Het is eigenlijk een totaal aan maatregelen die je kunt nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen.
Het heeft weer alles te maken met de twee grootheden belasting-belastbaarheid. Als deze twee grootheden op elkaar zijn afgestemd zou het theoretisch niet zo kunnen zijn dat er blessures optreden.
Door belasting wordt de belastbaarheid van het gehele bewegingsapparaat vergroot. (de functie vormt het orgaan). Bij veel sporters blijkt echter vaak dat de belasting te hoog is en dat juist door die te hoge belastingprikkels blessures optreden. Er zijn echter zeer veel factoren die te maken hebben met die belasting en belastbaarheid.

Bij veel sporters is het misschien nog niet bekend maar onderzoek wijst uit dat 70% van alle sportblessures voorkomen had kunnen worden! Vaak wordt een sporter pas behandeld als hij/zij al geblesseerd is.